Vår miljöpolicy

Vårt arbete ska kännetecknas av förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar och vi ska uppfylla de krav lagstiftningen och våra kunder ställer på oss.

Vi ska påverka våra anställda, kunder, leverantörer och samarbetspartners till en högre grad av miljömedvetenhet.

Vi ska skapa förutsättningar för våra kunder att välja ett miljövänligare alternativ och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Vi ska använda energi, resurser och transporter effektivt för att minska belastningen på miljön.